Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND huyện Núi Thành về tình hình thực hiện công tác ngành nội vụ năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 14/03/2019 .Lượt xem: 983 lượt.
Ngày 12.3, tại UBND huyện Núi Thành, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với lãnh đạo địa phương về công tác ngành nội vụ năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Tham dự hội nghị có ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì, cùng Ban Giám đốc và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. Về phía địa phương có ông Nguyễn Minh Khả, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Hữu Đạo, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện.


Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương những kết quả đạt được trên lĩnh vực nội vụ năm 2018 của huyện. Năm 2018, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện và các xã, thị trấn, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh, công tác nội vụ trong năm qua được thực hiện chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt như: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý công chức, viên chức; cải cách hành hành chính; đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chính quyền và QLNN về thanh niên; thi đua, khen thưởng; công tác hội; tôn giáo; văn thư, lưu trữ. Trong đó, kết quả nổi bật là công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương như giải thể Phòng Y tế chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục thực hiện; sắp xếp, hợp nhất các thôn, khối phố; sắp xếp các tổ chức hội; giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp;  sáp nhập Trung tâm Văn hóa- Thể thao với Đài truyền thanh- Truyền hình huyện; sáp nhập, hợp nhất các đơn vị trường học. Xây dựng Phương án nâng cấp bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện theo hướng hiện đại đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2019...Với sự nỗ lực phấn đấu đó, năm 2018 Phòng Nội vụ huyện được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành nội vụ các huyện đồng bằng.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo kết quả công tác nội vụ năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đề xuất những khó khăn, vướng mắt để các phòng chuyên môn của Sở hỗ trợ, giúp đỡ. Qua sự trao đổi của lãnh đạo các phòng, ban của Sở và ý kiến của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng chuyên môn của huyện, để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ trong năm 2019 đạt kết quả, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt, chỉ đạo:

1. Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 2275, 2276-KH/UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện.

2. Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự... để thực hiện tốt việc sắp xếp các phòng, ban sau khi Chính phủ có Nghị định thay thế Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng và các qui định về sắp xếp thôn, khối phố trên địa bàn đảm bảo đúng qui định của HĐND, UBND tỉnh.

4. Triển khai thực hiện tốt Đề án sắp xếp các tổ chức hội trên địa bàn theo đúng tinh thần Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 7559/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

5. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, giảm tối thiểu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cho công dân.

7. Tiếp tục rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ theo tinh thần công văn số 157/BNV-CCVC ngày 24/4/2018 của Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

8. Rà soát số lượng biên chế và lộ trình tinh giản biên chế để có kế hoạch báo cáo UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức năm 2019. Đồng thời thực tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

9. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và nhu cầu biên chế để báo cáo UBND tỉnh xem xét tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục trong năm 2019.

10. Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhất là giải quyết dứt điểm hồ sơ thâm niên kháng chiến.

11. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Đồng thời, UBND huyện có sự phân công lãnh đạo theo dõi thực hiện tốt công tác này.

12. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, nộp lưu hồ sơ vào kho lưu trữ tỉnh theo đúng qui định. UBND huyện quan tâm hằng năm bố trí kinh phí để thực hiện tốt công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ.

13. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thành niên, tiếp tục thực hiện các chế độ cho thanh niên xung phong theo đúng qui định.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, Giám đốc Trần Anh Tuấn đề nghị ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, tập thể lãnh đạo, công chức phòng Nội vụ phải nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu để công tác nội vụ của huyện trong năm 2019 đạt kết quả tốt hơn.

NGUYỄN VĂN ĐỨC
Trường Phòng Nội vụ huyện Núi Thành[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Núi Thành đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2019
Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn huyện.
Núi Thành quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp thôn, khối phố
Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nam Trà My công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019
Nam Trà My phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ