Núi Thành đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2019
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 05/03/2019 .Lượt xem: 314 lượt.
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cùng với việc xây dựng chính quyền điện tử, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” và đồng thời nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) huyện theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian đến.Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau đã ký Quyết định về ban hành Phương án nâng cấp Bộ phận TN&TKQ của huyện. Bộ phận TN&TKQ huyện Núi Thành được thành lập là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND Huyện, chịu sự chỉ đạo, điểu hành trực tiếp của UBND, Chủ tịch UBND Huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, được sử dụng con dấu của Văn phòng HĐND và UBND huyện để giao dịch. Bộ phận TN&TKQ được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện trước đây và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy mô hoạt động để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân. Bộ phận TN&TKQ huyện Núi Thành là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; tất cả các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính đều có công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận, đảm bảo  hoạt động khép kín, chuyên nghiệp...

Bộ phận TN&TKQ huyện đi vào hoạt động kế từ ngày 01/3/2019, trụ sở được đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên UBND huyện thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính. Khu Trung tâm rộng với 10 quầy; có chia ô, bố trí các trang thiết bị; bàn ghế ngồi, nước uống cho người dân đến giao dịch... Về tổ chức bộ máy, Bộ phận TN&TKQ huyện có Trưởng, Phó Bộ phận và các công chức, viên chức chuyên môn; tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận là 12 người (trong đó 10 người được cử đến và 02 người kiêm nhiệm). 

Bộ phận TN&TKQ có trang thiết bị hiện đại, trong đó có phần mềm lấy số tự động, phần mềm tra cứu, phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công...

Bộ phận TN&TKQ huyện sẽ thực hiện các thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện, cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc trên địa bàn huyện. Trước mắt, thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai - Môi trường - Khoáng sản; Xây dựng - Quy hoạch - Công Thương; Đăng ký kinh doanh - Đầu tư xây dựng cơ bản; Lao động - Thương binh và xã hội; Tư pháp; Giáo dục - Đào tạo; Nông nghiệp; Văn hóa - Thông tin; Y tế; Nội vụ với 290 bộ thủ tục hành chính công. Sau khi hoạt động ổn định sẽ bổ sung thêm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm lâm, thuế...

Việc ra đời Bộ phận TN&TKQ huyện sẽ là một bước ngoặc lớn trong công tác cải cách hành chính của huyện Núi Thành. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất cho công dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn. 


NGUYỄN VĂN ĐỨC
Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ trưởng có quyền “cho từ chức” và “biệt phái” đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2019
Đại Lộc tổ chức gặp mặt nhân Đại Lễ Phật đản Vesak PL 2563 - DL 2019
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt, chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak năm 2019 (Phật lịch 2563)
Giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2018
Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “năm dân vận chính quyền” 2018
Núi Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên năm 2018.
Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hoạt động của thôn, tổ dân phố sau khi tổ chức sắp xếp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn huyện.
Núi Thành quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp thôn, khối phố
Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nam Trà My công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019
Nam Trà My phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Đại Lộc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động thi đua năm 2019
Nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ