Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 05/03/2019 .Lượt xem: 162 lượt.
Sáng ngày 05.3, UBND huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Như Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; đại biểu Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đổi mới về tư duy, cùng quyết tâm chính trị cao, các cấp, các ngành của huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phù hợp với địa phương nên việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào thi đua yêu nước của huyện trên các lĩnh vực trong năm qua không ngừng phát triển và có nhiều đổi mới. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới trong công tác, học tập và lao động, tạo sức lan toả, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 05 năm (2016-2020) mà Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND đề ra. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu; hướng phong trào thi đua vào mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Nội dung thi đua bám sát với nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng tham gia, hưởng ứng.

Đ/c Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích năm 2018

Tại hội nghị UBND huyện cũng đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 07 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; khen thưởng cho 06 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2018; 06 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở cho 25 cá nhân thuộc huyện.

Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hiệp Đức tổ chức hội nghị triển khai Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng
Hiệp Đức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của huyện năm 2018 – Phát động thi đua năm 2019
Núi Thành 35 năm hình thành và phát triển
Khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên tại Quảng Nam.
Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc Hội làm việc tại huyện Thăng Bình
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng năm 2018
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND huyện Núi Thành về tình hình thực hiện công tác ngành nội vụ năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019
Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
Đại Lộc tổ chức Hội nghị hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn huyện.
Núi Thành quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp thôn, khối phố
Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nam Trà My công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019
Nam Trà My phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Đại Lộc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động thi đua năm 2019
Nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10