Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 04/03/2019 .Lượt xem: 260 lượt.
Chiều ngày 28.02, tại Hội trường UBND huyện Đại Lộc, Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Hảo, Phó Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, cùng các đại biểu đại diện Thường trực UBND, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018 công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong cụm đã có sự chuyển biến tích cực cả về nội dung lẫn hình thức, phong trào thi đua của Cụm luôn được sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các ngành, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời, công bằng đã có tác dụng lớn đến việc nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc khen thưởng theo đợt thi đua, theo chuyên đề, đột xuất và khen thưởng cho đối tượng là công nhân, nông dân, chiến sỹ... ngày càng được quan tâm, góp phần khích lệ tinh thần nỗ lực trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các địa phương đã chủ động triển khai, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai phong trào thi đua; đồng thời phối hợp các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, công tác, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của cụm vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể: việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, chưa toàn diện, chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương, các thành phần kinh tế. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có nơi, có lúc chưa chủ động, chậm đổi mới, chưa phát huy được vai trò tham mưu trong công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua. Công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tuyên truyền, nêu gương các điển hình có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa có kế hoạch thường xuyên, chưa phát hiện kịp thời, còn lúng túng trong quá trình thực hiện, chưa có nhiều giải pháp trong bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, hiệu quả chưa cao; việc khen thưởng cho hộ gia đình, người lao động, tài năng trẻ và các thành phần kinh tế khác có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, học tập, lao động, công tác tuy có chuyển biến hơn trước nhưng vẫn còn ít.  

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, đề xuất, góp ý nhằm mục đích phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018 để năm 2019 tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tích tốt hơn. 

Tổng kết những việc đã làm được cũng như nêu ra nhưng hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng. Cụm thi đua đã xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019: theo đó, năm 2019 Cụm tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt bằng nhiều hình thức khác nhau; tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá để đưa phong trào thi đua, khen thưởng tiếp tục đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Quảng Nam đã biểu dương,đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của các huyện, thị xã, thành phố cụm đồng bằng năm 2018. Đồng thời đề nghị các đơn vị phải coi thi đua là một nhiệm vụ thường xuyên để tạo động lực đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Theo đó, trong năm 2019, mỗi đơn vị cần tiếp tục xây dựng công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, đẩy mạnh các tấm gương điển hình tiên tiến, phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể đặc biệt để tạo sức lan tỏa chung. Đặc biệt chú trọng việc khen thưởng cho hộ gia đình, người lao động, tài năng trẻ và các thành phần kinh tế khác có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, học tập, lao động, công tác.

Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2019

Kết thúc hội nghị, các đơn vị đã tiến hành bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm. Theo đó: đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thị xã Điện Bàn, đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thành phố Hội An. Đồng thời các đơn vị tiến hành ký cam kết giao ước thi đua năm 2019, suy tôn huyện Núi Thành là Cụm trưởng, Thành phố Tam Kỳ là Cụm phó Cụm thi đua 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2019.

Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ trưởng có quyền “cho từ chức” và “biệt phái” đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2019
Đại Lộc tổ chức gặp mặt nhân Đại Lễ Phật đản Vesak PL 2563 - DL 2019
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt, chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak năm 2019 (Phật lịch 2563)
Giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2018
Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “năm dân vận chính quyền” 2018
Núi Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên năm 2018.
Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hoạt động của thôn, tổ dân phố sau khi tổ chức sắp xếp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Đại Lộc tổ chức Hội nghị hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn huyện.
Núi Thành quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp thôn, khối phố
Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nam Trà My công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019
Nam Trà My phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Đại Lộc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động thi đua năm 2019
Nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019
Nam Trà My tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ