Núi Thành quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp thôn, khối phố
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 28/02/2019 .Lượt xem: 261 lượt.
Ngày 28.2, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh về sắp xếp các thôn, khối phố trên địa bàn huyện.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TN các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Tri Ấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh, Núi Thành đã triển khai thực hiện tốt chủ trương sắp xếp các thôn, khối phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Núi Thành  hiện có 138 thôn, khối phố (131 thôn, 07 khối phố). Có 38 thôn thuộc vùng miền núi, biên giới, hải đảo; 93 thôn thuộc vùng đồng bằng. Trong những năm qua, các thôn, khối phố trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, giúp UBND cấp xã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.  Nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, khối phố góp phần thực hiện tinh giản đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố, từ đó giúp giảm chi ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động, huyện Núi Thành đã sắp xếp giảm từ 138 thôn, khối phố xuống còn 103 thôn, khối phố, giảm 35 thôn, khối phố, trong đó 33 thôn, 02 khối phố (Hiện tại, Núi Thành có 103 thôn, khối phố, trong đó 98 thôn, 05 khối phố).

Việc sắp xếp thôn, khối phố cơ bản được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định và được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sắp xếp có những khó khăn, vướng mắt nhất định, đó là:

1. Nhân sự để đảm nhận các chức danh ở thôn hiện nay rất khó khăn, việc cơ cấu Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn công việc nhiều nhưng nhân sự trẻ, đảng viên khó tìm được, hầu hết cán bộ lớn tuổi, nghỉ hưu... đảm nhận; hoặc nhiều địa phương không tìm ra nhân sự đảng viên để phân công nhiệm vụ do thực hiện kết hợp với tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2. Chế độ, chính sách hỗ trợ hằng tháng thấp, trong khi nhiệm vụ nặng nề nên không thu hút được người làm việc.
3. Việc cắt giảm chi hỗ trợ hằng tháng đối với các chức danh khác ở thôn làm cho tư tưởng cán bộ bị ảnh hưởng và ít nhiều làm giảm chất lượng hoạt động ở cơ sở.

4. Việc quy định chức danh Thôn đội trưởng kiêm Công an viên cần có hướng dẫn cụ thể việc quản lý, chính sách trong thi hành nhiệm vụ...

5. Việc sắp xếp để tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, cần phân cấp cho địa phương chủ động trong sắp xếp về nhân sự.

Với quyết tâm chính trị của các câp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân huyện nhà, việc sắp xếp thôn, khối phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả sẽ được tiến hành thành công, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn huyện Núi Thành.

Nguyễn Văn Đức
Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ trưởng có quyền “cho từ chức” và “biệt phái” đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019
Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2019
Đại Lộc tổ chức gặp mặt nhân Đại Lễ Phật đản Vesak PL 2563 - DL 2019
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt, chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak năm 2019 (Phật lịch 2563)
Giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2018
Thăng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “năm dân vận chính quyền” 2018
Núi Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên năm 2018.
Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, hoạt động của thôn, tổ dân phố sau khi tổ chức sắp xếp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nam Trà My công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019
Nam Trà My phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Đại Lộc tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động thi đua năm 2019
Nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019
Nam Trà My tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác QLNN về tôn giáo năm 2019
Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ