Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 28/01/2019 .Lượt xem: 1012 lượt.
Chiều ngày 22.01, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019. Tham dự, có đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; Lãnh đạo, Chánh Văn phòng (Trưởng phòng TCCB) các Sở, Ban, ngành; Thường trực UBND, Trưởng, Phó Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ. Đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Q
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian kiểm điểm, đánh giá lại kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2018, giải đáp những khó khăn, vướng mắt, đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019. 

Năm 2018, nhiệm vụ đặt ra cho ngành nội vụ tương đối nặng nề, nhiều chủ trương, chính sách mới, đặc biệt về lĩnh vực tổ chức, bộ máy, cán bộ có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành nội vụ, những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và ngành đề ra ngay từ đầu năm cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, nổi bật là ngành đã tập trung tham mưu xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành nhiều đề án, văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các nội dung liên quan công tác nội vụ; tham mưu triển khai tương đối đồng bộ Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Kế hoạch số 139-KH/TU; Chương trình số 15-Ctr/TU; các Kế hoạch 2275, 2276/KH-UBND của UBND tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp hội, quỹ, sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu.


Đ/c Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác của ngành cần phải tập trung khắc phục như: Việc triển khai Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức; rà soát, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện và xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập triển khai triển khai chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra; tham mưu giải quyết xét chuyển viên chức sang công chức còn chậm trễ; tình trạng tranh chấp, chồng lấn địa giới hành chính giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành lân cận vẫn chưa được tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức có đổi mới nhưng còn bất cập và lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện ... 

Đại diện Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 như: Việc sắp xếp tổ chức lại, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; về tổ chức phát động và đánh giá các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới.

 
Đ/c Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong tham mưu cấp thẩm quyền chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ thời gian qua. Trong năm 2019, đồng chí đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, tiếp tục triển khai các Đề án về sắp xếp tổ chức, bộ máy đã được tỉnh phê duyệt; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hội. Làm tốt công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố; triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.  Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt trên các lĩnh vực gắn với thực hiện đạo đức công vụ, tăng cường quan hệ hành chính giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đúng quy định về thi đua, khen thưởng. Giải quyết các nhu cầu tôn giáo kịp thời, đúng pháp luật.


Đ/c Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động rà soát những nhiệm vụ công tác còn tồn đọng, xây dựng chương trình công tác nội vụ năm 2019 đảm bảo khoa học, hợp lý, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả theo phương châm hành động chung của toàn ngành: "Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin".


Đ/c Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua cho các tập thể


Các đơn vị nhận khen thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ về thành tích công tác năm 2019

Dịp này, Phòng Nội vụ huyện Tiên Phước và Phòng Nội vụ huyện Núi Thành vinh dự nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối thi đua ngành nội vụ năm 2018. Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã tặng Giấy khen cho 08 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác ngành trong năm 2018 (Văn phòng Ban Dân tộc, Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Đông Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức)./.

Y Na, Văn phòng Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tây Giang gặp mặt CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Nam Trà My tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác QLNN về tôn giáo năm 2019
Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019
Hiệp Đức tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.
Đông Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệp Đức tổ chức công bố quyết định thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện
Lãnh đạo huyện Đại Lộc gặp mặt, chúc mừng các chức sắc đạo Công giáo, Tin Lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2018
Huyện Đại Lộc công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2019
405 thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ