Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Người đăng: Sở Nội vụ .Ngày đăng: 10/08/2018 .Lượt xem: 1828 lượt.
Sáng 9/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 07 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp tục bám sát Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 06/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, các sở ngành, địa phương đã có sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đ.c Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 07 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018, báo cáo đã nêu ra những kết quả nổi bật trong công tác CCHC mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Theo đó, các sở được phân công chủ trì các lĩnh vực CCHC đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch làm cơ sở triển khai đồng bộ, đảm bảo mục tiêu chung đề ra như kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.


Đ.c Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Trong 07 tháng đầu năm 2018, nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch CCHC năm của tỉnh đã được triển khai kịp thời. UBND tỉnh đã ban hành 07 Quyết định công bố danh mục Thủ tục hành chính (TTHC), ban hành mới 122 TTHC, sửa đổi, bổ sung 18 TTHC và bãi bỏ 51 TTHC. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định ủy quyền cho giám đốc các sở thực hiện giải quyết 20 TTHC; phê duyệt đưa vào giải quyết theo quy trình bốn bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh đối với 616 TTHC. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng con dấu thứ 2 và lưu trữ văn bản hồ sơ TTHC tại Trung tâm; đến nay đã có 1.310 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được tiếp nhận, giải quyết. Trong 07 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tiếp nhận 41.196 hồ sơ, giải quyết 38.371 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được trả trước và đúng hạn đạt 98%, trong đó có khoảng 9% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 54.527 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hẹn là 94,3%.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2276/KH-UBND và 2275/KH-UBND triển khai 02 chương trình của Tỉnh Ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm (VTVL) tỉnh đã hoàn thành việc thẩm định Đề án VTVL đối với 21 sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế, triển khai thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế và giáo dục, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình Công ty cổ phần cũng được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt.

Cụ thể hóa kế hoạch ứng dụng công nghệ công tin của tỉnh năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Quyết định 1866/QĐ-UBND quy định mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Việc xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai thực hiện.


Đ.c Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được trong 07 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời. Phát biểu kết luận buổi làm việc đ.c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương trong thời gian tới. Trong các nhiệm vụ quan trọng đặt ra đó là: các đơn vị, địa phương cần bám sát kế hoạch CCHC năm của tỉnh, rà soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành và tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả CCHC với việc bình xét thi đua khen thưởng; các sở, ngành có liên quan đến bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh phải kịp thời cung cấp các báo cáo do lĩnh vực mình phụ trách và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về các số liệu của báo cáo; khẩn trương hoàn thành Đề án VTVL ở các đơn vị sự nghiệp công lập gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10; tham mưu UBND tỉnh chuẩn hóa bộ TTHC của 03 cấp chính quyền theo quy định của Trung ương trong quý III năm 2018; thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi cho công dân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng hồ sơ bị trễ hẹn; triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 4179/UBND-KSTTHC ngày 31/7/2018 về việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc đánh giá, xác định kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh; thực hiện tốt việc đánh giá, ghi phiếu điều tra Xã hội học, đánh giá đúng thực chất sự nổ lực, cố gắng của tỉnh trong việc đẩy mạnh công tác CCHC.

Tin, ảnh: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam
UBND thị xã Điện Bàn tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ
Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Thông báo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.
Huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Xếp hạng chỉ số PAPI năm 2017: Quảng Nam vươn lên vị trí thứ 27, tăng 03 bậc so với năm 2016
Nông Sơn triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018.
Trung tâm Hành chính công thành phố Hội An chính thức đi vào hoạt động
Năm 2018, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác Cải cách hành chính.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ