Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cơ quan Sở Nội vụ
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 17/07/2018 .Lượt xem: 1173 lượt.
Chiều ngày 11.7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ và cởi mở. Bí thư Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Sở, và đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở đã thẳng thắn, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được trong 6 tháng đầu năm, đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm của ngành.


Đ/c Trần Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu
về công tác phối hợp trong lãnh, chỉ đạo giữa Đảng ủy và lãnh đạo Sở


Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành nội vụ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các chủ trương công tác lớn, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐNDvà UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Trong đó, Sở và ngành nội vụ đã hoàn thành một số công việc nổi bật như: Tham mưu kịp thời, quyết liệt trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với việc tinh giản biên chế; hoàn thành thẩm định Đề án vị trí việc làm; công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVC đảm bảo kịp thời và đúng quy định; hiệu lực, hiệu quả của công tác xây dựng chính quyền được nâng cao; công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện; công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến, các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã được các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức, triển khai và đẩy mạnh, tạo động lực góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các lĩnh vực của ngành được các đơn vị duy trì nề nếp; công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều kết quả, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật; chức năng QLNN về văn thư, lưu trữ được tăng cường, hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ được tổ chức thực hiện tốt.

Công tác xây dựng cơ quan Sở đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở có nhiều đổi mới, đặc biệt, 
Sở đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành 6 tháng cuối năm 2018 theo cụm, khối, cách thức tổ chức hội nghị giao ban này được các đơn vị, địa phương hưởng ứng và đánh giá cao về phương pháp tổ chức và chất lượng cuộc họp. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ; Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác nội vụ có những chuyển biến tích cực. Việc phúc đáp, giải quyết những kiến nghị đề xuất của cử tri, tổ chức công dân liên quan đến các lĩnh vực công tác nội vụ được thực hiện kịp thời. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác quản trị hành chính, bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan Sở được tăng cường. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CCCVC, NLĐ từng bước được nâng lên. Cơ quan an toàn, không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn, cháy nổ, mất cắp. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới. 


Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước của ngành, công tác xây dựng cơ quan Sở vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như: Việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tiến hành còn chậm so với yêu cầu. Chưa triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng do UBND tỉnh giao năm 2018. Việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ sở pháp lý. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo các cấp chưa ổn định, có lúc, có nơi còn thiếu hụt, không đảm bảo đáp ứng yêu cầu của tình hình. Công tác giải quyết hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến còn chậm trễ, hồ sơ tồn đọng còn nhiều. Trình độ và năng lực tư duy nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ có tính lâu dài, chiến lược trong đội ngũ CCVC Sở có mặt còn hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ý thức trách nhiệm, chấp hành nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính của một bộ phận CCVC chưa cao, chưa nghiêm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin có mặt chưa đạt yêu cầu; việc tập huấn nghiệp vụ công tác nội vụ đối với các nội dung mới, khó chưa được quan tâm thực hiện; việc nắm bắt thông tin, tình hình từ cơ sở chưa kịp thời. Công tác thi đua, khen thưởng ngành và cơ quan còn lúng túng, bị động trong việc xác định mô hình tổ chức, cách thức, nội dung triển khai thực hiện. Việc phối hợp chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của CCVC, NLĐ còn hạn chế.


Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở trong thời gian qua vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị các Phòng, Ban, Chi cục, công chức, viên chức, người lao động, tiếp tục bám sát vào phương hướng chung năm 2018, đề ra những giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, phải đảm bảo sự Lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Nội vụ, các Cục, vụ trực thuộc Bộ. Tiếp tục bám sát cơ sở và nắm vững các chủ trương, chính sách liên quan ngành nội vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan. Đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác. Nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn cơ quan.
Y Na, Văn phòng Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị giao ban sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng
Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm Khối Sở, Ban, ngành
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tăng cường việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Bài viết của Chủ tịch nước nhân 70 năm ngày Bác ra lời thi đua ái quốc
Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tham khảo, học tập mô hình Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017.
Chi đoàn Thanh niên Sở Nội vụ sinh hoạt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ