Thông báo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 30/05/2018 .Lượt xem: 1334 lượt.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 23/5/2018 về kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.     


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 23/5/2018 về kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Theo đó, sau khi nghe Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 và phát biểu tham luận của một số đơn vị địa phương, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kết luận như sau:

- Các bộ, ngành, địa phương cần sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh cũng như điểm yếu để đề ra các giải pháp có khắc phục trong công tác cải cách hành chính của đơn vị mình và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính mà trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp theo nguyên tắc không làm tăng thêm các điều kiện làm hạn chế cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thực hiện Nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII, của Chính phủ và chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Hoàn thiện việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị, tiến hành xây dựng và sử dụng các trang thiết bị, phần mềm dùng chung bảo đảm tính hệ thống có sự đồng bộ, liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu tránh lãng phí, tư tưởng cục bộ, thiếu hợp tác.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Xếp hạng chỉ số PAPI năm 2017: Quảng Nam vươn lên vị trí thứ 27, tăng 03 bậc so với năm 2016
Nông Sơn triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018.
Trung tâm Hành chính công thành phố Hội An chính thức đi vào hoạt động
Năm 2018, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác Cải cách hành chính.
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017
Hội thảo Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Thành phố Tam Kỳ khai trương Trung tâm Hành chính công
Trung tâm Hành chính công Điện Bàn đi vào hoạt động
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ