Núi Thành triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 27/03/2018 .Lượt xem: 1381 lượt.
Núi Thành tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2018

Ngày 26.3, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2018.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, năm thứ hai triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành đã tập trung chỉ đạo, tổ chức, triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu như: Phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, phong trào Thi đua Quyết thắng đã thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện.

Một số chỉ tiêu đạt được:                                                             

- Tổng giá trị sản xuất đạt 47.195 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 89,10% so với kế hoạch năm, tăng 10,03% so với thực hiện năm 2016, cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.600 tỷ, đạt 100,39% so với kế hoạch, tăng 7,04% so với năm 2016.

Sản lượng khai thác thủy sản đạt 45 nghìn tấn, đạt 107,14% so với kế hoạch, tăng 2,27% so với năm 2016; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 8,5 nghìn tấn, đạt 118,06% so với kế hoạch, tăng 17,56%  so với năm 2016.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện hết sức năng động, sáng tạo, đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, sắp xếp lại sản xuất, tích cực tìm kiếm thị trường nên giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng so với năm 2016 như: Công ty Cổ phần Ôtô Chu Lai-Trường Hải, Công ty Cổ phần Kính nổi, Công ty CP gỗ Minh Dương Chu Lai, Công ty CCI, may Như Thành, PISICO Nam Chu Lai, các công ty nguyên liệu giấy...

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 39.800 tỷ đồng, đạt 87,3% so với kế hoạch, tăng 9,13% so với năm 2016.

- Giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ đạt 4.795 tỷ đồng, đạt 100,10% so với kế hoạch, tăng 20,03% so với năm 2016.

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 7.742,932 tỷ đồng, đạt 82,03% so với dự toán tỉnh giao và đạt 82,00% so với dự toán huyện giao, giảm 14,59% so với thực hiện năm 2016. Tổng chi ngân sách năm 2017 đạt 938,553 tỷ đồng, đạt 177,47% so dự toán tỉnh giao và đạt 107,38% so dự toán huyện giao, giảm 27,65% so với thực hiện năm 2016.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với chủ đề: “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới”, với sự tập trung nỗ lực của các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay toàn huyện (15xã) đạt 205/285 tiêu chí, tỷ lệ 72,98%, bình quân chung đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng bình quân so với cuối năm 2016: 1,72 tiêu chí/xã; xã Tam Giang hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã UBND tỉnh quyết định công nhận.

- Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh  như thi đua:“Dạy tốt, học tốt”;“Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”;“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;“Xây dựng Trường chuẩn Quốc gia” . Kết quả có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp Tiểu học, 99,5% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS. Có 09 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số toàn huyện là 46 trường.

- Phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa ”,“uống nước nhớ nguồn” được các ngành, các cấp và toàn xã hội tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thực hiện thường xuyên hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần có hiệu quả vào việc hỗ trợ đời sống các đối tượng, chính sách.

- Thi đua thực hiện tốt chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở các Trạm Y tế xã, thị trấn, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viên Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã có nhiều cố gắng trong công tác khám, chữa bệnh bằng việc thực hiện, triển khai các chương y tế quốc gia đã đem lại kết quả.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng lên cả về chất lượng, số lượng, nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm 2017 toàn huyện có 40581/41807 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tỷ lệ 91.16%, trong đó có 36995/41807 được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hoá, tỷ lệ 89.63% (tăng 3% so với năm 2016). Có 52/61 tộc được công nhận đạt danh hiệu Tộc Văn hoá, tỷ lệ 85.2% so với số tộc đã đăng ký, tăng 5 tộc được công nhận so với năm 2016, có 120 Thôn - Khối phố đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa năm 2017, tỉ lệ: 86.9% (tăng 01 thôn, 0.4% so với năm 2016); Có 144 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” đạt 92,5%; có 10 Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đạt 100%.

 Với kết quả như trên, năm 2017 nhiều cơ quan, đơn vị được khen thưởng với thành tích cao như: Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, cơ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ xã Tam Giang; Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Chữ thập đỏ huyện và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện, Hội Khuyến học huyện. Cờ thi đua xuất sắc cho: Trường MG Hướng Dương, Trường TH Hoàng Hoa Thám, trường THCS Lý Thường Kiệt; Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh VN huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện. Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 89 cá nhân. Danh hiệu Tập thể LĐXS cho 49 tập thể. Đơn vị Quyết thắng: 02 tập thể. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 20 cá nhân. Ngoài ra, UBND huyện tặng nhiều giấy khen và danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến,  chiến sĩ thi đua cơ sở cho nhiều tập và cá nhân trong huyện.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của huyện trong năm qua cũng còn nhiệu bất cập như: Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị, địa phương vãn còn mang tính hình thức, làm chiếu lệ, nội dung, tiêu chí thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa rõ ràng, chưa cụ thể hóa nội dung thi đua do cấp trên phát động, nhiều nơi còn “nặng về khen thưởng, nhẹ về tôn vinh”, chưa giới thiệu được nhiều tấm gương sáng tiêu biểu, mang tính giáo dục cao để tạo sự loan tỏa, nhân rộng trong xã hội.

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, năm 2018, huyện tập trung xây dựng các chỉ tiêu sau:

1. Các chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng 23%,

Trong đó:

+ Công nghiệp - xây dựng:      tăng 25%;

+ Nông - lâm - ngư:                 tăng 6,5%;

+ Thương mại - dịch vụ:                    tăng 20%.

- Sản lượng lương thực cây có hạt:              42.000 tấn.

- Sản lượng thủy sản:                                  52.500 tấn,

Trong đó:

+ Sản lượng khai thác:                      45.000 tấn;

+ Sản lượng nuôi trồng thủy sản:        7.500 tấn.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn:    9.704 tỷ đồng

Trong đó: Huyện quản lý thu    136,5 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương:         843 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu về xã hội:

- Tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,93%;

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động: 80%;

- Xây dựng mới 8 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 6 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;

- Huy động trẻ em ở độ tuổi 5 và 6 đến trường đạt 100%. Huy động học sinh vào lớp 6 đạt 100%;

- Mức giảm tỷ suất sinh thô: 0,25%o;

- Mức giảm tỷ lệ sinh con 3+ trở lên: 1%;

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi:

+ Về thể nhẹ cân: 5%;

+ Về chiều cao: 8,71%;

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế : 94%;

- Tỷ lệ đạt danh hiệu văn hóa:

+ Gia đình văn hóa        : 87% trở lên;

+ Thôn, khối phố văn hóa: 85% trở lên;

+ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 95% trở lên.

3. Các chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 98,5%;

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch : 70%.

4. Chỉ tiêu về nông thôn mới :

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm: 3 xã;

- Các xã đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới đều nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí bình quân tăng thêm 3,5 tiêu chí/năm;

- Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới.

5. Các chỉ tiêu về QPAN:

- Chỉ tiêu giao, nhận quân đạt 100%;

- Xây dựng đạt 16/17 xã, thị trấn vững mạnh về QPAN.

6. Chỉ tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng:

-Tỷ đạt tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu TSVN trên 80%.

 

Để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nêu trên, công tác thi đua lhen thưởng trong năm 2018 cần tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: “Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua” nhằm nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa, mục đích của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 06/NQ-T.Ư, khóa XII; phát huy hiệu quả vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể với những biện pháp sát thực tiễn, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

4. Với mục tiêu xây dựng một xã hội ổn định và phát triển bền vững phải thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy, học và đào tạo, bảo đảm thực chất, tránh bệnh thành tích. Triển khai hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, kết hợp với các chương trình mục tiêu, tổ chức phát động cao điểm phong trào “Người dân tự thoát nghèo và các đơn vị hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững”.

6. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

7.  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng các cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn, khu phố, tổ dân; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hóa văn minh;

8. Với khát vọng Núi Thành là đổi mới và phát triển bền vững, năm 2018 tập trung phát động phong trào “Nhân tố mới trong đổi mới trong tình hình mới” để phát hiện nhân tố mới, nổi trội, tiêu biểu trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tạo bước chuyển biến mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

9. Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

 Những kết quả đã đạt được như trên, có thể thấy được rằng, nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh và sự khát khao, quyết tâm sáng tạo trong đổi mới của Đảng bộ cộng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện nên kết quả đạt được là hết sức phấn khởi, đáng trân trọng. Trong năm 2018, với sự quyết tâm chính trị, toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận đoàn thể và nhân dân huyện nhà ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đưa ra góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc./.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Đức- Trưởng Phòng Nội vụ Núi Thành
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Biến động sở ngành sau sáp nhập, hợp nhất
Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện và viên chức giáo viên năm 2020
Sở Nội vụ ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến trong mùa Covid-19
Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức
Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tây Giang gặp mặt CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Cấp sở, phòng được tính toán hợp nhất ra sao?
Quảng Nam tăng 03 bậc trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017
Quảng Nam tổ chức thẩm định điểm Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Công an tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Tản mạn với mùa xuân
Tiếp lửa cho U23 Việt Nam!
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2018
Núi Thành sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của tỉnh ủy và tổng kết công tác CCHC năm 2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ