Nông Sơn triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 26/03/2018 .Lượt xem: 1752 lượt.
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 21.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đại diện UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ. Đ/c Lê Ngọc Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo, trong năm 2017, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện. Đồng thời thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, cụ thể kết quả đạt được như sau: (1) Công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính: UBND huyện ban hành kế hoạch về công tác cải cách hành chính, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính của UBND huyện; (2) Về Cải cách thể chế và thủ tục hành chính: UBND  huyện rà soát và triển khai thực hiện  văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và còn hiệu lực, niêm yết và công khai thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã được duy trì,  hoạt động hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy; việc sử dụng biên chế về cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của tất cả các đơn vị, địa phương đều thực hiện theo quy định; (4) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức được UBND huyện thường xuyên quan tâm (như công tác quy hoạch cán bộ, công tác đánh giá phân loại CCVC hằng năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện tinh giản biên chế.); (5) Về cải cách tài chính công: Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ và của tỉnh; UBND huyện ban hành các văn bản về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; (6) Hiện đại hóa nền hành chính: Phần mềm Q-Office tiếp tục được phát huy hiệu quả; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng tin học trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng nâng cao, trang thông tin điện tử của huyện www.nongson.gov.vn phong phú và hoạt động hiệu quả....; (7) Kỷ cương, kỷ luật hành chính: UBND huyện tổ chức thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, giờ giấc làm việc, tác phong công vụ,... theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh; UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và giao Phòng Nội vụ  theo dõi, kiểm tra, giám sát.  


Đ/c Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện CCHC, chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính tại các đơn vị, qua đó đưa ra những kiến nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới. UBND huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2017.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chính.


Tin, ảnh: Nguyên Thảo - Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Trung tâm Hành chính công thành phố Hội An chính thức đi vào hoạt động
Năm 2018, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác Cải cách hành chính.
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017
Hội thảo Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Thành phố Tam Kỳ khai trương Trung tâm Hành chính công
Trung tâm Hành chính công Điện Bàn đi vào hoạt động
UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ năm 2016
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ