Năm 2018, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác Cải cách hành chính.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 20/03/2018 .Lượt xem: 1919 lượt.
Sáng ngày 15/3, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2018 (đây là phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh). Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cùng thành viên Tổ giúp việc đã lần lượt lắng nghe các Báo cáo về Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo; Báo cáo tổng hợp, đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương liên quan đến hoạt động của Trung tâm Hành chính công (HCC) các cấp; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 6308/KH-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về rà soát thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh; Báo cáo tình hình triển khai hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm HCC cấp tỉnh, cấp huyện.


Quang cảnh cuộc họp

Năm 2018 định hướng chung của tỉnh, là tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung CCHC theo hướng xây dựng nền hành chính phục vụ, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

Theo đó, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2018, đó là: tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; triển khai sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cấp tỉnh; tập trung giải pháp nâng cao chỉ số quản trị công cấp tỉnh. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cũng tập trung thảo luận, đề xuất các phương án liên quan đến việc thành lập Trung tâm HCC cấp huyện. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Trung tâm hành chính công cấp tỉnh phối hợp với Sở thông tin và truyền thông tích cực hỗ trợ về phần mềm, kỹ năng nghiệp vụ, quy trình vận hành cho các Trung tâm HCC cấp huyện; các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần hỗ trợ, hướng dẫn về trình tự thủ tục hành chính ở cấp huyện. Được biết hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm HCC đối với 4 địa phương: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và Quế Sơn, đến nay Trung tâm hành chính công TP Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn đã đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2018, Trung tâm hành chính công TP Hội An dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 3 năm 2018. Mục tiêu là đến năm 2020, 100% các huyện, thị, thành phố có Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động hiệu quả./. 


Tin, ảnh: Hòa Tiên - Phòng CCHC

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017
Hội thảo Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Thành phố Tam Kỳ khai trương Trung tâm Hành chính công
Trung tâm Hành chính công Điện Bàn đi vào hoạt động
UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ năm 2016
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ