Công an tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 01/03/2018 .Lượt xem: 365 lượt.
Kiểm soát thủ tục hành chính trong lực lượng Công an tỉnh năm 2018

Ngày 12.02, Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 255/KH-CAT-PV11 về Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong lực lượng Công an tỉnh năm 2018.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu của năm 2018 là thực hiện có hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung phải được kịp thời cập nhật, công bố công khai. Niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của Công an các đơn vị, địa phương. Tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Công an tỉnh; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC ở Công an các đơn vị, địa phương.

Những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:
1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 805/QĐ-CAT-PV11 ngày 18/6/2015 của Giám đốc Công an tỉnh. Phối hợp thực hiện nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
2. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đối với 02 lĩnh vực trọng tâm năm 2017 là: “Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông” và “Phòng cháy, chữa cháy”.
3. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.
4. Thực hiện việc công bố, cập nhật và công khai TTHC theo đúng thời hạn, đáp ứng đầy đủ, chính xác các yêu cầu theo quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC đã được công bố. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động kiểm soát TTHC tại Công an các đơn vị, địa phương.
5. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của lực lượng Công an theo quy định của pháp luật.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2190/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác Cải cách hành chính.
7. Thực hiện các văn bản quy định về công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
8. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC của lực lượng Công an tại các Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Đảm bảo các quy trình giải quyết TTHC phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Tin: Hòa Tiên - P.CCHC[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cơ quan Sở Nội vụ
Hội nghị giao ban sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 cụm đồng bằng
Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm Khối Sở, Ban, ngành
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tăng cường việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Bài viết của Chủ tịch nước nhân 70 năm ngày Bác ra lời thi đua ái quốc
Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tham khảo, học tập mô hình Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị đánh giá chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2017.
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tản mạn với mùa xuân
Tiếp lửa cho U23 Việt Nam!
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2018
Núi Thành sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của tỉnh ủy và tổng kết công tác CCHC năm 2017
Tam Kỳ tập huấn công tác Tôn giáo cho cán bộ thôn, khối phố năm 2017
Gặp mặt viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016-2017
Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam về cải cách hành chính
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh
Một số điểm trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10