Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 26/02/2018 .Lượt xem: 1909 lượt.
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2018

Ngày 12.02, Quảng Nam ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu xác định trong năm 2018 là đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ ba (khoá XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; năng cao đạo đức công vụ; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2018 thuộc nhóm 15-20 địa phương dẫn đầu cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm xác định trong năm 2018 là:

1. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trên một số lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.

2. Kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các tổ chức, bộ phận cấu thành bên trong các Sở, ban, ngành; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI.

3. Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án xác định vị trí việc làm; thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; triển khai kịp thời các quy định và thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước về CBCCVC trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng phần mềm Một cửa kết nối đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã; phấn đấu đưa trên 90% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh.

5. Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết công việc, thực thi công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành dưới hình thức giao ban trực tuyến.

7. Xây dựng Kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra về thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Xem chi tiết Kế hoạch CCHC năm 2018 tại đây: KE HOACH CCHC 2018.pdf

Tin: Thanh Thủy - P.CCHC Sở Nội vụ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017
Hội thảo Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Thành phố Tam Kỳ khai trương Trung tâm Hành chính công
Trung tâm Hành chính công Điện Bàn đi vào hoạt động
UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ năm 2016
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ