Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam năm 2018
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 02/01/2018 .Lượt xem: 2080 lượt.
Ngày 29/12/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2018; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng phụ trách công tác tổ chức cán bộ các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.


Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2017, đ/c Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: “Năm 2017, là năm nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, sẻ chia, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương. Đồng thời, bám sát phương hướng chung, đó là: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế & nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, kết quả nổi bật được thể hiện qua 10 hoạt động của ngành sau đây (trình bày dưới dạng thông tin đồ họa):

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND: huyện Đại Lộc, TP. Tam Kỳ…) đã có tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung công tác trọng tâm của ngành như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; cải cách hành chính; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở gắn với việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khối phố...

Đại diện các địa phương, đơn vị phát biểu tham luận tại hội nghị

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các địa phương và cùng thảo luận, đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ. Nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm như: Việc tổ chức hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện; triển khai Đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; tuyển dụng các trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển; chuyển công chức xã, viên chức thành công chức; kỷ luật cán bộ xã; bố trí học viên Dự án 600, Đề án 500 của Bộ Nội vụ…Lãnh đạo Sở Nội vụ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân về thành tích công tác năm 2017

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 08 cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ công tác ngành nội vụ thời gian qua. Đồng thời nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Nội vụ tỉnh trong năm 2017.

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận hội nghị

Đối với nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng nhấn mạnh: Năm 2018, trước những khó khăn và thách thức mới, đề nghị CBCCVC, người lao động toàn ngành với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, vượt khó; tận tụy, trách nhiệm và chuyên nghiệp, trên cơ sở phương hướng chung là: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ; TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với triển khai Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; Phương án tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và xác định vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện việc điều chỉnh biên chế công chức, sự nghiệp phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Ba là, tập trung tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Bốn là, Triển khai các nội dung liên quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 92 của Chính phủ (sửa đổi). Tổ chức triển khai Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính theo phân cấp quản lý. 

Năm là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng việc hình thành và phát triển Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

Sáu là, tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực công tác nội vụ. Trong đó, chú trọng thanh, kiểm tra tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012, Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Bảy là, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Công tác thanh niên, Thi đua – Khen  thưởng, Tôn giáo và Văn thư lưu trữ./.

Văn phòng Sở


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Núi Thành sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của tỉnh ủy và tổng kết công tác CCHC năm 2017
Tam Kỳ tập huấn công tác Tôn giáo cho cán bộ thôn, khối phố năm 2017
Gặp mặt viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016-2017
Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam về cải cách hành chính
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh
Một số điểm trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Hội thảo Nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2017
Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng Thôn, Khối phố, nhiệm kỳ 2017 – 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ