Một số điểm trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 24/10/2017 .Lượt xem: 3888 lượt.
Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU kiểm điểm tập thể, đánh giá, phân loại cá nhân năm 2017

Ngày 16/10/2017 Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU kiểm điểm tập thể, đánh giá, phân loại cá nhân năm 2017, trên cơ sở đó Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1774/SNV-CCVC ngày 20/10/2017 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc khối nhà nước) có những quy định mới cần lưu ý.

 
Ảnh minh họa

Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU mở rộng đối tượng kiểm điểm là "tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở" bao gồm thường trực Hội đồng nhân dân, tập thể UBND các cấp; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; tập thể các đơn vị trực thuộc sở, ban ngành và UBND cấp huyện. Nội dung kiểm điểm tập thể quy định tập trung vào 05 vấn đề và giao cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo và gửi trước cho các thành viên tham dự kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc.

Đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (lãnh đạo cơ quan, đơn vị dưới 3 người thì kiểm điểm trước tập thể cán bộ, công chức nơi công tác). Các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là cấp phó các sở, ban, ngành được ủy quyền cho người đứng đầu trực tiếp quyết định đánh giá, phân loại và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy); đối với chức danh khác gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Trước khi tiến hành kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý phải báo cáo cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ; đối với những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc, có biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa thì tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp trên gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối nhà nước (không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), thủ trưởng các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể xây dựng các tiêu chí chi tiết, cụ thể để tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ; kết quả đánh giá, phân loại

Tin: Trung Kiên - P.CCVC[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở ngành, địa phương năm 2019
Tây Giang bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức
Nam Trà My tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Quảng Nam thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2020
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020
Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Huyện Tây Giang mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Hội thảo Nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2017
Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng Thôn, Khối phố, nhiệm kỳ 2017 – 2020
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2017
Huyện Đông Giang tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 08 xã, phường của thị xã Điện Bàn
Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm việc tại huyện Đông Giang
Kết quả sơ bộ thanh tra công tác nội vụ tại huyện tây Giang và Tiên Phước
Quy định quản lý và giao nộp tài liệu
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ