Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Lộc
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 13/10/2017 .Lượt xem: 1912 lượt.
Chiều ngày 12/10, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh dẫn đầu Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Đại Lộc.

Đ.c Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí là lãnh đạo phòng, ban thuộc một số Sở , ngành của tỉnh gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông...

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Văn Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Văn Mai - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện; công chức chuyên trách về cải cách hành chính thuộc Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc.

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 9 tháng đầu năm 2017 của huyện Đại Lộc, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết, công tác CCHC của huyện đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Kết quả điển hình trên một số mặt công tác đó là UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình CCHC theo Kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ công tác đề ra trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt như: Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên địa bàn huyện có sự chuyển biến đáng kể; tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố và đi vào hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp bố trí phù hợp, dần được chuẩn hóa theo quy định và phù hợp với đề án vị trí việc làm, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời; cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác tuyên truyền CCHC được chú trọng triển khai thực hiện theo nhiều hình thức đa dạng.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Báo cáo của UBND huyện Đại Lộc cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, đồng thời huyện cũng xác định phương hướng và giải pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, các thành viên Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, góp ý để công tác CCHC của huyện Đại Lộc đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện Sở Tư pháp đánh giá cao công tác cải cách thể chế của huyện, qua theo dõi chưa phát hiện văn bản trái quy định của pháp luật. Đề nghị UBND huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc kiểm tra, rà soát văn bản qua việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Đại diện Sở Tư pháp còn khen ngợi công tác niêm yết và tình hình giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các xã thuộc huyện đã phát hiện công tác niêm yết và giải quyết TTHC theo cơ chế “ba trong một” vẫn chưa thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện quan tâm, thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của huyện. Khẩn trương xây dựng đề án ứng dụng CNTT hướng đến xây dựng chính quyền điện tử...

Đại diện Sở Nội vụ đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành trong CCHC của huyện rất quyết liệt thông qua việc ban hành hàng loạt văn bản. Tuy nhiên, việc triển khai các văn bản trên chưa đạt kết quả như mong muốn đặc biệt là ở cơ sở. Chưa thực hiện việc mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC thực hiện tại huyện...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của huyện Đại Lộc, đặc biệt đánh giá cao vai trò của UBND huyện và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Với 05 điểm nổi bật của UBND huyện được Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng ghi nhận và đánh giá cao, đó là: 1. Cụ thể hoá Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ thông qua Chương trình số 16-CTr/HU của Huyện uỷ và Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND huyện; 2. Số văn bản ban hành trong việc chỉ đạo, điều hành CCHC của huyện rất ấn tượng: 41 văn bản; 3. Thiết lập được đường dây nóng CCHC của huyện; 4. Làm tốt công tác kiểm soát TTHC; 5. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập...

Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng cũng đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một  cửa liên thông”, xác định lộ trình cụ thể hướng đến xây dựng “một cửa liên thông hiện đại” ở cấp xã và Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Đảm bảo quy trình, thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và công dân; hạn chế tối đa việc xử lý hồ sơ trễ hạn, đơn giản hoá TTHC, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết và chú trọng công khai niêm yết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với TTHC của huyện. Trong trường hợp thời gian giải quyết bị kéo dài so với quy định, cần thông báo công khai, kịp thời cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân và gửi thư xin lỗi tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi các thủ tục, hồ sơ đến ngày hẹn trả mà chưa có kết quả.

Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng cũng đề nghị bám sát chủ trương, định hướng của Tỉnh uỷ trong việc tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các hội, tiếp tục thực hiện đề án VTVL đi liền với việc quản lý và sử dụng biên chế...

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã đến thăm và kiểm tra UBND các xã: Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Đồng, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Tân, Đại Phong, Đại Minh về công tác CCHC và kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã.

Thanh Thủy
Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Thông tin về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Huyện Tiên Phước công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Các tin cũ hơn:
Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Bắc Trà My
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2017 tổ chức phiên họp đầu tiên
Tài liệu phục vụ Hội nghị Cải cách hành chính ngày 17/5/2016
Tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh - PCI
Quảng Nam tăng 13 bậc về chỉ số PAPI
Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và công tác ngành nội vụ năm 2015
Huyện Núi Thành tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
Tam Kỳ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
    
1   2   3   4   5   6  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ