Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Bắc Trà My
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/09/2017 .Lượt xem: 1830 lượt.
Huyện đầu tiên trong chuyến kiểm tra cải cách hành chính tại 7 huyện của Đoàn kiểm tra

Chiều ngày 19.9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 của Tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Nội vụ - Uỷ viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Võ Văn Thơ - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Trưởng, phó các phòng, ban thuộc các Sở, ban ngành đã đến làm việc với UBND huyện Bắc Trà My. Đây là huyện đầu tiên trong chuyến kiểm tra tại 7 huyện mà Đoàn kiểm tra đến nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh.

Tham dự buổi kiểm tra về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Nhuần -  Uỷ viên Ban thường vụ Huyện Uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên toàn huyện đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Cường - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian qua. Theo báo cáo, công tác CCHC được Huyện uỷ, UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, Huyện uỷ và UBND huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ một cách đồng bộ trên toàn huyện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai thực hiện. Về tuyển dụng công chức, viên chức và tinh giản biên chế năm 2017 thực hiện theo quy định. UBND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo rà soát trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện cũng đã đẩy mạnh việc trao đổi, xử lý văn bản điện tử giữa các phòng, ban, chuyên môn qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ của huyện, bên cạnh đó đã triển khai có hiệu quả phần mềm giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo huyện trên toàn huyện. Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện đã từng bước được cải thiện, hoạt động cung cấp và tiến tới minh bạch thông tin của cơ quan nhà nước, đặc biệt là thông tin về công tác chỉ đạo điều hành, thông tin KT-XH của tỉnh đã được đăng tải kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh các mặt tích cực, công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng nhu cầu; việc triển khai cải cách hành chính chưa đồng bộ giữa cơ quan đảng, chính quyền; trình độ, chất lượng cán bộ làm công tác CCHC một số nơi còn hạn chế…

Làm việc với đoàn kiểm tra, huyện kiến nghị một số nội dung như: đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về CCHC; quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ cho huyện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cấp xã; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác CCHC…

Các thành viên Đoàn kiểm tra đã lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của huyện Bắc Trà My, chia sẻ những khó khăn, nhận xét, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong công tác CCHC và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh uỷ, Chương trình hành động số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác CCHC, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị huyện quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, chú trọng thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC.... Trưởng đoàn cũng nhấn mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, cần phải biến nhận thức thành hành động cụ thể, bên cạnh đó huyện cần quan tâm, bố trí nguồn lực, đầu tư kinh phí để áp dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC, từng bước hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt công tác niêm yết, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị của huyện và sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra sơ bộ xã Trà Dương thuộc huyện. Tại đây, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng đề nghị mỗi cán bộ, công chức của xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu; phối hợp với các bộ phận chức năng tham mưu, giúp UBND xã quản lý tốt về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính...

Tin: Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Thông tin về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Huyện Tiên Phước công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Lộc
Các tin cũ hơn:
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2017 tổ chức phiên họp đầu tiên
Tài liệu phục vụ Hội nghị Cải cách hành chính ngày 17/5/2016
Tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh - PCI
Quảng Nam tăng 13 bậc về chỉ số PAPI
Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và công tác ngành nội vụ năm 2015
Huyện Núi Thành tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
Tam Kỳ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Không tăng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
    
1   2   3   4   5   6  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ