Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 18/09/2017 .Lượt xem: 1440 lượt.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại huyện Thăng Bình.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT năm 2017 của Sở Nội vụ; ngày 08/9/2017, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức thuộc huyện.

Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng gồm có Trưởng, phó Phòng, chuyên viên, công chức trực tiếp làm công tác văn thư - lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác văn thư – lưu trữ tại UBND cấp xã, tổng cộng có 93 học viên.


Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, thời gian gần đây Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng quy định về công tác văn thư, lưu trữ, như: Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định quy định chi tiết thi hành chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Nghị định quy định về quản lý và sử dụng con dấu; các Thông tư của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn bảo quản tài liệu; hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức...

Để triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về văn thư, lưu trữ, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác này như: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Quy hoạch ngành VTLT đến năm 2020; Chỉ thị về tăng cường công tác QLNN về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh...; đồng thời, Sở Nội vụ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác này. Nhờ đó, công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nề nếp, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quản lý, chỉ đạo và tố chức thực hiện trên lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót (nổi cộm lên đó là vấn đề lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ...). Tồn tại này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân một số ít công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác VTLT, không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về VTLT; chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ của công chức, viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; kinh phí bố trí cho hoạt động lưu trữ còn ít, do vậy hiệu quả hoạt động của công tác này ở một số đơn vị, địa phương chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, một trong những giải pháp cần thiết đó là tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức. Công tác bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT luôn được UBND huyện quan tâm và xác định là nhiệm vụ thường xuyên, được tổ chức hàng năm nhằm trang bị, củng cố cho công chức, viên chức những vấn đề cơ bản, cập nhật các văn bản mới về văn thư, lưu trữ và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ VTLT.

Tin, ảnh: Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình


[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Các tin cũ hơn:
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ