Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 31/08/2017 .Lượt xem: 1914 lượt.
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh và Chương trình hành động số 15b-CTr/HU ngày 05/12/2016 của Huyện ủy Tiên Phước về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 với phương châm chỉ đạo thực hiện “cải cách hành chính phải lựa chọn giải pháp cụ thể, mô hình mới, có tính đột phá, tạo ra hiệu ứng, sức lan tỏa và hiệu quả trên thực tế, tạo được những chuyển biến rõ nét và có sức thuyết phục”. Ngày 26/8/2017, UBND huyện Tiên Phước vừa tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch đối với 24 công chức, người tham mưu công tác Địa chính của 15 xã, thị trấn.


Công chức tham gia kiểm tra, sát hạch
Tham gia kỳ sát hạch, các công chức trải qua hai phần kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. Ở phần thi trắc nghiệm, trong thời gian 30 phút phải trả lời 30 câu hỏi về kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí công tác đang đảm nhiệm. Phần tự luận diễn ra trong 90 phút, thí sinh trả lời xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trên lĩnh vực mình đang phụ trách tại địa phương.
Kỳ kiểm tra, sát hạch Công chức Địa chính lần này nhằm giúp UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng TNMT và cấp ủy, UBND các xã, thị trấn có cơ sở đánh giá, nhận xét trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn công tác của đội ngũ Công chức, người làm công tác tham mưu về quản lý đất đai tại địa phương; làm căn cứ để đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp, xử lý cán bộ; thúc đẩy tinh thần chủ động tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ của đội ngũ công chức. Đồng thời, thông qua kỳ kiểm tra, sát hạch lần này để rút kinh nghiệm, tiến tới thực hiện sát hạch đối với các chức danh công chức từ xã đến huyện trong thời gian đến.

              Phòng Nội vụ Tiên Phước[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Các tin cũ hơn:
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2014
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
    
1   2   3   4  
    
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ