UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 29/08/2017 .Lượt xem: 2540 lượt.
Ngày 23/8 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Trần Văn Mai ký ban hành Công văn về việc thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 24/7/2017.


Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh minh họa

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác cải cách hành chính, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm của người trực tiếp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho công dân.
- Tăng cường công tác rà soát, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thủ tục, quy trình, trình tự giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định. Đối với các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam.


Tin: Thanh Thủy - P.CCHC


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ năm 2016
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch về Kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tiên Phước
Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách thủ tục hành chính
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Đến cuối năm 2017, 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ