Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 04/08/2017 .Lượt xem: 1842 lượt.
Ngày 25.7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ: trong thời gian qua, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành; Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2016, PCI tỉnh Quảng Nam đạt 61,27 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng thứ 02/12 khu vực duyên hải miền Trung; có 04/10 chỉ số tăng điểm, tăng hạng (so với năm 2015). Tuy nhiên, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự ổn định, thiếu bền vững; công tác cải cách hành chính chưa đạt mục tiêu đề ra của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; thứ hạng PCI năm 2016 bị giảm 02 bậc (từ hạng 08 năm 2015 xuống hạng 10 năm 2016), một số chỉ số thành phần giảm hạng khá sâu như: Chỉ số tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý.

Để cải thiện tốt về môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục duy trì, nâng cao điểm số, thứ hạng PCI, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chung như sau:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành về các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và đưa vào nhiệm vụ trọng tâm hằng tháng; quán triệt nhận thức cho cán bộ, công chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân tập trung nghiên cứu sâu, chi tiết về chỉ số thành phần PCI để kịp thời đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực cho tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm trung bình 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính; công khai, minh bạch, đơn giản về mặt hồ sơ; đến cuối năm 2017 đưa 100% TTHC của Sở, ngành vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

- Các Sở, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai thực hiện chữ ký số; xác thực điện tử trong giải quyết hồ sơ... Bảo đảm đến hết năm 2017, cung cấp tối thiểu 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho mọi doanh nghiệp trong đó điều chỉnh, bổ sung, công khai, minh bạch các cơ chế chính sách...; đa dạng hình thức công khai TTHC; chủ động xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn phân công nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể cho từng Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để góp phần đưa ra các giải pháp khắc phục những chỉ số thành phần còn thấp và giảm điểm, cải thiện và duy trì chỉ số tăng điểm nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thanh Thủy - P.CCHC


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ năm 2016
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch về Kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tiên Phước
Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách thủ tục hành chính
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Đến cuối năm 2017, 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định về Kế hoạch hoạt động năm 2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ