Công bố Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Tam Kỳ năm 2016
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 25/07/2017 .Lượt xem: 1107 lượt.
Ngày 21.6, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Văn Anh Tuấn đã ký Quyết định số 8184/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2016.

Đây là năm thứ ba triển khai công tác xác định kết quả triển khai cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Theo báo cáo được Trưởng phòng Nội vụ thành phố công bố tại hội nghị cho thấy kết quả như sau:

* Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các cơ quan, đơn vị tập trung vào 3 nhóm điểm, bao gồm:

- Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 85%, gồm các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ 75% đến dưới 85%, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Y tế, Nhà Văn hoá thiếu nhi, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hoá - Thông tin, Phòng Kính tế, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Trung tâm Phát triển các Khu, cụm CN-TM-DV, Trung tâm Ứng dụng chuyển giao KTNN&PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Nhóm thứ ba, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 75%, gồm: Đội Quy tắc đô thị, Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý các Dự án đầu tư và Xây dựng, Ban Quản lý các Công trình công cộng.

 

* Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các xã, phường

- Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ 85% trở lên, có 06 phường gồm: Phường An Mỹ, Hoà Hương, An Phú, Phước Hoà, An Xuân, Trường Xuân.

- Nhóm Thứ hai, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ dưới 85% đến 75%, có 7 xã, phường, gồm: phường An Sơn, Hoà Thuận, xã Tam Phú, phường Tân Thạnh, xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Ngọc.

Thanh Thủy - P.CCHC


[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ 10
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam
UBND thị xã Điện Bàn tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch về Kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tiên Phước
Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách thủ tục hành chính
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Đến cuối năm 2017, 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định về Kế hoạch hoạt động năm 2017
Công bố Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10