Tiếp tục quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 10/07/2017 .Lượt xem: 1352 lượt.

Để chuyển tải đúng tinh thần pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo vào cuộc sống, giúp đồng bào có đạo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt pháp luật, phát huy truyền thống yêu nước, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng và xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, cùng Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (internet)

Dự thảo Nghị định có 5 Chương,  32 điều quy định rõ quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo, thay đổi người đại diện, thời gian, địa điểm sinh hoạt tôn giáo; thay đổi tên, trụ sở, cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; quy định về chấp thuận, đăng ký phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc có yếu tố nước ngoài...kèm theo Nghị định này là Phụ lục 60 biểu, mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự thảo cũng quy định rõ, Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo; các hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này, những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối họp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định. Những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cùng cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tham mưu trình ủy ban nhân dân quyết định.

Mời xem toàn văn Dự thảo Nghị định TẠI ĐÂY và góp ý Tại đây!

Theo tcnn.vn[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn công tác QLNN về Tôn giáo cho cán bộ, Công chức cấp huyện, cấp xã năm 2018
Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018
Hội An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Phẩm chất cần thiết của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo
Các tin cũ hơn:
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc, đối thoại với Ban Trị sự GHPGVN về công tác phật sự năm 2016
Ban Tôn giáo: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác QLNN về tôn giáo cho cán bộ chủ chốt thôn, tổ dân phố huyện Thăng Bình
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt, chúc mừng Lễ Phật đản năm 2015
Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết các tổ chức tôn giáo
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2015
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Nghị định số 92/2012/NĐ-CP cho chức việc Phật giáo
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho chức việc Phật giáo tỉnh
Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 02/8
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ