Công bố Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 30/06/2017 .Lượt xem: 1210 lượt.
Sáng ngày 30.6, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2016, do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, UBND tỉnh đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đây là năm thứ tư triển khai công tác xác định kết quả triển khai cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Theo báo cáo được Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng công bố tại hội nghị cho thấy kết quả như sau:

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các sở tập trung vào 2 nhóm điểm, bao gồm:

- Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%, gồm các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 70% đến dưới 80%, gồm: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc.

- Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính 22 sở, ban, ngành đạt được là 76,46%, cao hơn so với năm 2015 là 1,95%. Không có sở nào có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 70%. Có 9 sở có Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 22 sở, ngành. Sở Công Thương đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cao nhất với kết quả là 84,52%, Ban Quản ý phát triển Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc có kết quả Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất với giá trị 71,26%, khoảng cách chênh lệch giữa 2 đơn vị là 7,98%.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là 85,65%. Công an tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đạt được là 87,16%, Bảo hiểm xã hội có kết quả thấp nhất với Chỉ số đạt được là 83,59%.Điều đặc biệt, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các cơ quan Trung ương cho thấy tất cả các cơ quan đạt kết quả trên 80%

.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các huyện, thị xã, thành phố

Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính 2016 các huyện, thị xã, thành phố đạt được là 71,25%, cao hơn so với năm 2015 là 2,76%; 9/18 huyện, thị xã, thành phố có kết quả dưới mức trung bình. Thành phố Tam Kỳ tiếp tục đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 với Chỉ số đạt được là 84,23%, cao hơn so với mức trung bình là 12,78%, đồng thời cao gấp 1,58 lần, so với Chỉ số cải cách hành chính của huyện Tây Giang, huyện xếp cuối cùng trong số 18 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của huyện, thị xã, thành phố chia thành 4 nhóm điểm:

- Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số cải cách hành chính trên 80%: thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn;

- Nhóm thứ hai, đạt Chỉ số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 80%, bao gồm 11 huyện Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Đông Giang và thành phố Hội An;

- Nhóm thứ ba, đạt Chỉ số từ 60% đến dưới 70%, bao gồm 2 huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn;

-  Nhóm thứ tư, đạt chỉ số dưới 60%, có 3 huyện Nam Trà My, Tây Giang, Nam Giang.


TẢI NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Thanh Thủy, Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán xã, thị trấn.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức năm 2018.
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh họp phiên thứ 10
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra cải cách hành chính tại Quảng Nam
UBND thị xã Điện Bàn tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách gì cũng phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ
Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Thông báo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.
Huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Điện Bàn xúc tiến thành lập Trung tâm hành chính công
Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch về Kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tiên Phước
Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách thủ tục hành chính
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Đến cuối năm 2017, 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định về Kế hoạch hoạt động năm 2017
Công bố Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10