Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tiên Phước
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 07/06/2017 .Lượt xem: 1767 lượt.
Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Hường Văn Minh vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tiên Phước.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Trưởng phòng Nội vụ làm Phó Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiên Phước.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; tham mưu đề xuất việc triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện có quyền hạn tham dự các cuộc họp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì và các cuộc họp khác liên quan đến nhiệm vụ của Bản Chỉ đạo; yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ trong quá trình hoạt động.

Thanh Thủy - P. CCHC


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Đến cuối năm 2017, 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định về Kế hoạch hoạt động năm 2017
Công bố Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên đại bàn tỉnh Quảng Nam
Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020”
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chính thức đi vào hoạt động
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ