Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch về Kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 05/06/2017 .Lượt xem: 1691 lượt.
Ngày 25.5, Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về Kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các đơn vị, địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; việc rà soát, đánh giá, niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận, phản sánh kiến nghị về quy định hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Nông Sơn.

Ngoài ra, thông qua công tác kiểm tra, giám sát để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, mô hình sáng kiến mới để giới thiệu, nhân rộng cho các địa phương, đơn vị khác; đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương làm cơ sở để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thời gian kiểm tra được tiến hành trong năm 2017. Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong đoàn.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ về tình hình thực hiện để theo dõi, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, góp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Nguyên Thảo, Phòng Cải cách hành chính


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Quảng Nam, ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Quảng Nam, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019”
Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020
Thông báo Kết quả cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 (kỳ thứ 4)
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 3)
Quảng Nam: đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực quan trọng
Thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu CCHC (kỳ thứ 2)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hiện thực hoá mục tiêu: “Đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ”
Đến cuối năm 2017, 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định về Kế hoạch hoạt động năm 2017
Công bố Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2016
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên đại bàn tỉnh Quảng Nam
Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020”
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chính thức đi vào hoạt động
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ