Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/04/2017 .Lượt xem: 2377 lượt.
Sáng ngày 24/3, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Bình, Bí thư huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện, các cơ quan thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh được tổ chức theo ngành dọc tại huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện.

Năm 2016, Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nông Sơn tiếp tục được đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đảm bảo thời gian quy định, tác phong lề lối làm việc của đại bộ phận cán bộ công chức được nâng lên, việc thực hiện cơ chế một cửa từ huyện đến xã được duy trì đã rút ngắn được thời gian thực hiện công việc cho người dân… Qua đó đã tạo dựng được hình ảnh đẹp của cán bộ công chức, viên chức và sự hài lòng đối với nhân dân đạt trên 90%.

Cùng với việc đánh giá cao những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự cuộc hội nghị cho rằng, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện còn chậm, kết quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tình hình mới, một số đơn vị, địa phương chưa thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao đến công việc này; việc rà soát, công khai thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đồng bộ, có nơi còn mang tính hình thức; công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong tham mưu, giải quyết công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính, gây trở ngại trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trung, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2016 của cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà, nhất là việc tập trung giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục được quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Về những giải pháp, nhiệm vụ trong tâm của năm 2017, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Trung đề nghị Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện - là những cơ quan chuyên trách trên lĩnh vực cải cách hành chính - cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn. Về triển nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và nhà nước về chính sách tinh gọn bộ máy và tinh giảm biên chế, Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan đơn vị; phải có sự chuyển biến tích cực trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; 100% số xã tiếp tục kiện toàn bộ phận một cửa; nâng cao chất lượng sử dụng hệ thống điều hành Q-Office và thư điện tử trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, bố trí nhân sự và phòng làm việc sao cho phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi nhất.

Cũng nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 04 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2016.


Tin, ảnh: Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Các tin cũ hơn:
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2014
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới năm 2013
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương Nhà nước
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ