Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 20/03/2017 .Lượt xem: 2311 lượt.
Ngày 13.3, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”

Năm 2016, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Bắc Trà My trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua của huyện Bắc Trà My có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trao thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân được quan tâm chú trọng; bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Kết quả phong trào thi đua đã tác động tích cực đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức cũng như các đơn vị, địa phương. Chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác đã có những tiến bộ, chuyển biến tích cực.


Quang cảnh hội nghị
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kính tế - xã hội, an ninh, chính trị của huyện Bắc Trà My năm 2017, UBND huyện đề ra những phương hướng trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát hiện và nhân điển hình tiên tiến.
Hội nghị đã biểu dương và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2016: 02 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, 13 tập thể Lao động xuất sắc, 04 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 46 Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.


Các hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị này, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam” cho 58 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ của huyện Bắc Trà My.


Tin, ảnh: Phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Các tin cũ hơn:
Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC
Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2014
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới năm 2013
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương Nhà nước
Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị "Tôi và chúng ta làm theo lời Bác" năm 2013
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2013
    
1   2   3   4  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ