Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016
Người đăng: Sở Nội vụ .Ngày đăng: 06/09/2016 .Lượt xem: 67566 lượt.

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ thông báo một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2016 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng

TT

Loại công chức

Ngạch

Mã số

Trình độ đào tạo

Số lượng (người)

1

Công chức

loại C

Chuyên viên hoặc tương đương

01.003 hoặc tương đương

Thạc sĩ trở lên

21

Đại học trở lên (hệ chính quy)

317

2

Công chức loại D

Cán sự hoặc tương đương

01.004 hoặc tương đương

Cao đẳng trở lên (hệ chính quy)

13

Trung cấp trở lên (hệ chính quy)

11

TỔNG CỘNG

362


1. Hồ sơ đăng ký dự thi: Tải các mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (Sở Nội vụ không in và bán hồ sơ đăng ký dự thi).

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

* Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 07/9/2016 đến 17h00 ngày 07/10/2016; buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 trong các ngày làm việc.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự thi (các Sở, Ban ngành nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng Sở; UBND các huyện, thị xã, thành phố nộp tại Phòng Nội vụ).

3. Tài liệu ôn thi: Tải tài liệu ôn thi tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/9/2016 (Sở Nội vụ không in và bán tài liêu ôn thi).


- Mọi chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ tại Phòng Công chức – Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam hoặc qua số điện thoại: 0510. 810 435) để được hướng dẫn cụ thể.

 Xem chi tiết Thông báo tại đây
Xem Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo

Kết quả hình ảnh cho văn bản
Các biểu mẫu liên quan đến Hồ sơ đăng ký dự thi:

 Bì đựng hồ sơ
 Đơn đăng ký dự thi
 Giấy biên nhận thủ tục hồ sơ
 Lý lịch mẫu 2c
 Phiếu kiểm tra Hồ sơ

Kết quả hình ảnh cho văn bản
Tài liệu ôn thi 
(cập nhật sau).[Trở về]
Các tin mới hơn:
THÔNG BÁO: Về việc hoàn thiện hồ sơ dư tuyển và phát hành Quyết định tuyển dụng công chức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016
THÔNG BÁO: Điểm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016
THÔNG BÁO ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 (Tin học và Ngoại ngữ)
CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016
TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016
Các tin cũ hơn:
Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2016
Kế hoạch tuyển dụng công chức thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016