Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 31/08/2016 .Lượt xem: 2619 lượt.
Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2016, ngày 29/8/2016, tại thành phố Tam Kỳ, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016.

Đến dự có ông Hoàng Trường, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và hơn 130 CCVC là lãnh đạo Văn phòng (Phòng Tổ chức - Hành chính) các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.


Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ nhấn mạnh: công tác văn thư, lưu trữ có vai trò đặc biệt quan trọng và là lĩnh vực hoạt động không thể thiếu đối với các cơ quan, tổ chức. Mỗi công chức, viên chức trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức đều phải tham gia thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho CCVC quản lý và CCVC trực tiếp làm văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ thường xuyên của Sở Nội vụ. Tại lớp bồi dưỡng, học viên cần tập trung nghe, nghiên cứu, trao đổi các nội dung liên quan và sau bồi dưỡng, cần vận dụng các kiến thức, kỹ năng về văn thư, lưu trữ vừa được cập nhật nhằm áp dụng vào thực tiễn công việc một cách có hiệu quả nhất.


Quang cảnh lớp Bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe ông Hoàng Trường, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chỉ đạo, quán triệt một số nội dung trọng tâm về công tác văn thư, lưu trữ; ông Vũ Văn Phú, Thạc sĩ, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ địa phương - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phổ biến các nội dung về: Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng, theo Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015; Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014.

Ngoài lớp bồi dưỡng văn thư, lưu trữ tổ chức tại tỉnh, theo Kế hoạch, Sở Nội vụ còn tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho CCVC thuộc 08 huyện miền núi và trung du thuộc tỉnh.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ
Quảng Nam ban hành Chỉ thị về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014
Bảo vệ bí mật tài liệu lưu trữ và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu
Giới thiệu thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Chi cục Văn thư-Lưu trữ Quảng Nam tổ chức phổ biến Luật Lưu trữ cho CBCC huyện Tây Giang
Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan thuộc UBND tỉnh
Đến năm 2015, giải quyết cơ bản tình trạng tài liệu chưa được phân loại
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ