Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 10/06/2015 .Lượt xem: 3849 lượt.
Ngày 08/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về nộp, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; về các hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; về các hành vi, thái độ thiếu văn hóa thì phải công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải xin lỗi cá nhân, tổ chức nếu chậm ký, duyệt hồ sơ; thêm các quy định về điều kiện và thành phần hồ sơ ngoài quy định và có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định phải xin lỗi cá nhân, tổ chức.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức về các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức: qua hộp thư góp ý đặt tại trụ sở cơ quan, đơn vị; qua đường bưu điện, qua điện thoại hoặc trực tiếp phản ánh với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương; qua tiếp xúc cử tri hoặc đối thoại trực tiếp; qua Sở Tư pháp khi tiếp nhận kiến nghị về thủ tục hành chính; qua các tin bài phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản ánh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh các ý kiến phản ánh. Chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xác minh, nếu thông tin phản ánh là chính xác thì người đứng đầu phải chỉ đạo việc công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định. Việc xin lỗi được thực hiện thông qua dưới hình thức “Thư xin lỗi”, trong đó phải đủ các nội dung: họ tên cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm; hành vi vi phạm; lời hứa, biện pháp và thời gian sửa chữa, khắc phục. Thư xin lỗi phải được đăng tải trên Đài phát thanh, truyền hình quận huyện, xã phường, báo đài thành phố.

Trong một năm công tác, nếu cán bộ, công chức, viên chức phải công khai xin lỗi từ 3 lần trở lên thì được xác định là một trong những căn cứ xem xét, đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, bị chuyển khỏi vị trí công tác.

P.Cải cách Hành chính

 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Thông tin về các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Huyện Tiên Phước công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Lộc
Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Bắc Trà My
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2017 tổ chức phiên họp đầu tiên
Tài liệu phục vụ Hội nghị Cải cách hành chính ngày 17/5/2016
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính và công tác ngành nội vụ năm 2015
Huyện Núi Thành tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
Tam Kỳ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Không tăng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014
Xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp - nhiệm vụ chiến lược
Chỉ số cải cách hành chính 2013: 7 Bộ bị “tụt hạng”
Đạo đức công chức, một vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính hiện nay
Dân chê, cán bộ phải “chuyển động”
    
1   2   3   4   5  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ