Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 10/06/2015 .Lượt xem: 514 lượt.
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người nước ngoài có nhu cầu tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở hợp pháp ở Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đến Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3:

+ Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình UBND tỉnh.

+ UBND tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận cho người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam (hoặc ủy quyền cho Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

-  Thành phần, số lượng văn bản:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu)

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện.

- Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp tại Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam (theo mẫu B35, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).Mẫu B35.doc

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11, ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.                                                                     

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước