Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 02/8
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 01/08/2014 .Lượt xem: 2840 lượt.
Giáo dục truyền thống, động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức trong ngành.

Các tôn giáo thể hiện tình đoàn kết trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ảnh minh họa


Nhằm phát huy vai trò và truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, động viên cán bộ, công chức ngành quản lý nhà nước về tôn giáo trong việc xây dựng ngành vững mạnh, ngày 27/5/2005,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 445/QĐ-TTg Về ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Theo đó, hàng năm lấy ngày 02 tháng 8 là "Ngày truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo".

Năm 1955 trước yêu cầu mới về công tác tôn giáo nói chung, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo nói riêng, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà căn cứ vào ý kiến của Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 566-TTg ngày 2-8-1955 thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Phủ Thủ tướng (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay) để "
nghiên cứu kế hoạch thi hành những chủ trương chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo, giúp Thủ tướng phối hợp với các ngành ở Trung ương và theo dõi hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện những chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo và liên hệ với các tổ chức tôn giáo".

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Ban Tôn giáo Chính phủ có thể chia thành 3 thời kỳ:

Thời kỳ 1955-1975: Đây là thời kỳ Ban Tôn giáo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách về tôn giáo, nhất là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 234-SL về tôn giáo. Thời kỳ này Ban Tôn giáo Chính phủ là đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo nhằm động viên tín đồ, chức sắc tôn giáo tham gia công cuộc xây dựng đất nước ở miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đòi thi hành Hiệp định Genève, đấu tranh chống âm mưu cưỡng ép tín đồ Công giáo di cư vào Nam; động viên giới tôn giáo tham gia các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thời kỳ 1975-1990: Đây là thời kỳ Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về tôn giáo trong điều kiện đất nước mới được thống nhất. Để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động tôn giáo trong phạm vi cả nước, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 297-CP, ngày 11-11-1997 về hoạt động tôn giáo. Đồng thời làm đầu mối giúp đỡ, hướng dẫn các tôn giáo đi tới thống nhất về tổ chức và xây dựng Hiến chương đường hướng hành đạo theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo", gắn bó với dân tộc.       

Thời kỳ 1990 đến nay: Thời kỳ này, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các ngành thực hiện các mặt công tác đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đồng thời giúp Đảng và Nhà nước khẳng định quan điểm, chủ trương chính sách đối với tôn giáo.

Đặc biệt trên cơ sở tổng kết thực tiễn "nhìn lại và đổi mới", Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Trung ương ban hành các chủ trương chính sách đổi mới trong công tác tôn giáo như Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 16-10-1990 về Đổi mới công tác tôn giáo trong tình hình đổi mới; Chỉ thị 37-CT/TW ngày 2-7-1998 về Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị định số 59-HĐBT ngày 21-3-1991 và sau này là Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19-4-1999 về Hoạt động tôn giáo.

Tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 về Công tác tôn giáo. Để thể chế hoá tư tưởng đổi mới đối với công tác tôn giáo của Nghị quyết 25, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và trình ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI, ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc tổ chức ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo hàng năm nhằm thực hiện các nội dung, yêu cầu: Giáo dục truyền thống của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức trong ngành. Đây là dịp để ngành tổ chức biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng ngành, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, về tôn giáo nói riêng.

 Văn phòng Sở trích lược[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn công tác QLNN về Tôn giáo cho cán bộ, Công chức cấp huyện, cấp xã năm 2018
Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018
Hội An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Phẩm chất cần thiết của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo
Tiếp tục quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam làm việc, đối thoại với Ban Trị sự GHPGVN về công tác phật sự năm 2016
Ban Tôn giáo: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác QLNN về tôn giáo cho cán bộ chủ chốt thôn, tổ dân phố huyện Thăng Bình
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam gặp mặt, chúc mừng Lễ Phật đản năm 2015
Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết các tổ chức tôn giáo
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ cho chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 cuối năm 2014
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức thăm các đạo tràng An Cư Kiết Hạ
Ban Tôn giáo Quảng Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan Ban Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2014
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ