Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2014
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 20/02/2014 .Lượt xem: 13736 lượt.
Ngày 13.02, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014.

 

 
Ảnh minh họa
Theo đó, trong năm nay, các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh 55 văn bản quy phạm pháp luật. Riêng Sở Nội vụ, được UBND tỉnh giao 05 văn bản. Trong đó, đáng chú ý là Quy định về thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên và sau đại học trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu sử dụng về làm việc tại tỉnh Quảng Nam; Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Những năm qua, Sở Nội vụ luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về nội vụ. Nhiều văn bản, chính sách dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, ổn định hệ thống chính trị, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở.

Năm 2013, Sở đã trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 02 Đề án, 9 văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ, chất lượng và tính khả thi cao.

Y Na
Văn phòng Sở

 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới năm 2013
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương Nhà nước
Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị "Tôi và chúng ta làm theo lời Bác" năm 2013
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2013
Quảng Nam - Đà Nẵng: Gặp mặt và giao lưu kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành nội vụ
Hội nghị tập huấn triển khai đề án Xác định vị trí việc làm và Luật Viên chức
Hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính
    
1   2   3   4  
    
Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ