Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 10/02/2014 .Lượt xem: 4063 lượt.
Ngày 25/01/2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trình bày Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (PAR INDEX 2012) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Báo cáo công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 2012 các Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá theo 4 nhóm, cụ thể:
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Tốt có 04/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Khá có 07/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Trung bình có 04/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Thấp có 04/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Kết quả PAR INDEX 2012 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đánh giá theo 4 nhóm, cụ thể:
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Tốt có 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Khá có 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Trung bình có 05/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nhóm đạt kết quả PAR INDEX Thấp có 06/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngoài Chỉ số tổng hợp, Báo cáo có tính toán và phân tích đầy đủ các Chỉ số thành phần (cấp Bộ có 7 Chỉ số thành phần theo lĩnh vực, cấp tỉnh có 8 Chỉ số thành phần theo lĩnh vực) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng Chỉ số thành phần đối với Chỉ số cải cách hành chính của từng Bộ, từng tỉnh. Đây là những thông tin quan trọng để các Bộ, các tỉnh nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của mình để có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính của mình trong những năm tiếp theo.

Trang Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tóm tắt Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tại đây

Theo http://moha.gov.vn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới năm 2013
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương Nhà nước
Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị "Tôi và chúng ta làm theo lời Bác" năm 2013
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2013
Quảng Nam - Đà Nẵng: Gặp mặt và giao lưu kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành nội vụ
Hội nghị tập huấn triển khai đề án Xác định vị trí việc làm và Luật Viên chức
Hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính
Đà Nẵng sử dụng phần mềm đánh giá công chức xã, phường
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ