Đề xuất quy định tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 25/01/2014 .Lượt xem: 3732 lượt.
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Bộ Nội vụ đã đề xuất một số quy định về tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

 Ảnh minh họa
Cụ thể, với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, Bộ Nội vụ đề xuất: Công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh, xã viên hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các lĩnh vực khác đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì đơn vị trực tiếp quản lý có tư cách pháp nhân theo quy định xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Theo dự thảo, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 1 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Đối với nữ thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính là thời gian để bình xét danh hiệu thi đua. Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ).

Theo dự thảo, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở chung.

Dự thảo nêu rõ, không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Chiến sĩ thi đua toàn quốc thưởng 4,5 lần lương cơ sở

Theo dự thảo, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng mỗi năm một lần vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Danh hiệu này được thưởng 1 lần mức tiền lương cơ sở chung.

Dự thảo nêu rõ, tổng số xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 10% tổng số đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Cũng theo dự thảo, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” được xét tặng vào năm đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” lần thứ 3, cá nhân đó phải có thành tích, sáng kiến, đề tài khoa học mang lại hiệu quả, có tác dụng, ảnh hưởng tích cực trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương xem xét, công nhận.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương” được tặng giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 2 lần mức tiền lương cơ sở chung.

Đặc biệt, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, thành tích, sáng kiến, đề tài khoa học của cá nhân đó đem lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc và được xét tặng thưởng vào năm liền kề sau năm xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương" lần thứ hai.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng bằng, huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức tiền lương cơ sở chung.

Theo baodientu.chinhphu.vn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 Cụm thi đua 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải
Tiên Phước tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức địa chính xã, thị trấn
TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017
Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017 và trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới năm 2013
Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương Nhà nước
Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị "Tôi và chúng ta làm theo lời Bác" năm 2013
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác nội vụ 3 tháng cuối năm 2013
Quảng Nam - Đà Nẵng: Gặp mặt và giao lưu kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành nội vụ
Hội nghị tập huấn triển khai đề án Xác định vị trí việc làm và Luật Viên chức
Hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính
Đà Nẵng sử dụng phần mềm đánh giá công chức xã, phường
Sơ kết công tác ngành nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2013
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ