Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/01/2014 .Lượt xem: 6190 lượt.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
Ảnh minh họa
Theo đó, việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thông qua 7 hình thức:

1- Công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2- Phát hành ấn phẩm.

3- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư.

4- Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

5- Đưa lên trang thông tin điện tử.

6- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động.

7- Các hình thức công khai khác.

Căn cứ vào nội dung, mục đích, thời điểm công khai chế độ, chính sách và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức ở Trung ương (dưới đây gọi chung là bộ, cơ quan Trung ương) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức công khai đối với các nội dung thực hiện công khai theo quy định cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và nhân dân, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

6 nội dung công khai

Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp công khai chế độ, chính sách được xây dựng, ban hành theo thẩm quyền quy định liên quan đến 6 nội dung.

Thứ nhất, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước.

Thứ hai, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Thứ ba, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Thứ tư, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

Thứ năm, chế độ sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động.

Thứ sáu, các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các chế độ, chính sách thuộc danh mục bí mật nhà nước).

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 20/3/2014.

Theo http://baodientu.chinhphu.vn


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Các tin cũ hơn:
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
Thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính hưởng BHXH
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013
Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2013
Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số nhóm đối tượng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.150.000 đồng/tháng từ 1/7
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ