Tập trung thực hiện tốt Đề án thí điểm trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 16/01/2014 .Lượt xem: 4712 lượt.
Ngày 23/12/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5074/UBND-NC chỉ đạo các huyện, thành phố và Sở, Ban ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

 

Đưa 500 trí thức trẻ về công tác tại các xã khó khăn
Ảnh minh họa 
Theo đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ. Trong đó, tập trung vào việc phối hợp tuyên truyền nội dung, mục tiêu của Đề án đến nhân dân trong tỉnh; tổ chức điều tra khảo sát, xác định nhu cầu bố trí đội viên tại các xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án; đề xuất việc tuyển chọn, bố trí sử dụng và quản lý đánh giá đội viên khi về công tác tại các xã. Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội viên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ hàng năm lập dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện Đề án, đồng thời bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện các nội dung có liên quan đến Đề án.


Hiện nay, toàn tỉnh có 103 xã trong phạm vi điều chỉnh của Đề án được bố trí đội viên về công tác thuộc các huyện, thành phố
(Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước, Đại Lộc, Nông Sơn) UBND tỉnh cũng yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án đảm bảo nội dung, tiến độ, thời gian quy định; hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội viên khi về công tác tại xã và kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch trong Quý I/2014, sau khi được Bộ Nội vụ phân bổ chỉ tiêu tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành thông báo chiêu sinh rộng rãi và tiến hành tuyển chọn các thí sinh tham gia Đề án.

Cao Ý - Phòng Công tác thanh niên


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam: Thành công khi đưa người trẻ về bản
Quảng Nam: Phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.
Bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN cho công chức trẻ ở xã
Phát hành hồ sơ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020
Bộ trưởng Nội vụ nói về dự án tuyển chọn trí thức trẻ
Nhiều Phó Chủ tịch xã sẽ được bố trí vị trí cao hơn
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam: Triển khai đề án tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi
Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ về nông thôn, miền núi
Thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tạo nguồn nhân lực để phát triển
Đào tạo 500 thanh niên trở thành cán bộ chủ chốt cấp xã
Cận cảnh nữ Phó Chủ tịch xã vùng cao xinh đẹp tuổi 23
Hoàn thành tuyển chọn đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Những người sắp vào vai Phó Chủ tịch xã
Tăng cường 8 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã
Huyện Tây Giang: Tuyển 08 trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học cho Dự án 600
Dự kiến tuyển sinh 175 học viên thuộc Đề án 500 khoá II năm 2012.
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ