Thời gian làm Chủ nhiệm HTX được tính hưởng BHXH
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 28/11/2013 .Lượt xem: 4817 lượt.
BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách và cách xác định thời gian công tác được tính hưởng BHXH đối với Chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 


 Ảnh minh họa
Theo đó, đối tượng áp dụng là người có thời gian làm Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã từ ngày 1/7/1997 trở về trước, sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX có thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg đã từ trần hoặc chưa được giải quyết chế độ, chính sách BHXH đối với thời gian làm Chủ nhiệm HTX.

Chế độ tử tuất và trợ cấp mai táng

Trường hợp chết trước ngày Quyết định 250/QĐ-TTg có hiệu lực (29/1/2013), có thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg, nhưng chưa đóng BHXH thì thân nhân hoặc người cúng giỗ (trong trường hợp không còn thân nhân) được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm tháng 1/2013 (1.050.000 đồng).

Trường hợp chết trước ngày Quyết định 250/QĐ-TTg có hiệu lực, có thời gian làm việc đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa giải quyết chế độ tử tuất thì được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định tại thời điểm chết (thời gian làm Chủ nhiệm HTX không được cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc).

Trường hợp chết từ ngày Quyết định 250/QĐ-TTg có hiệu lực, có thời gian làm việc đóng BHXH bắt buộc, được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định tại thời điểm chết (thời gian giữ chức danh chuyên trách ở cấp xã trong thời gian thực hiện thí điểm được cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc để tính hưởng chế độ BHXH).

Tính thời gian công tác đã đóng BHXH

Những đối tượng thuộc phạm vi áp dụng, sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX mà trực tiếp làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg, hiện đang tham gia BHXH (kể cả tham gia BHXH tự nguyện) hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH, nếu có thời gian sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc mà chưa đóng BHXH theo quy định thì phải truy nộp. 

Thời gian làm Chủ nhiệm HTX từ ngày 1/7/1997 trở về trước không phải truy nộp và thời gian này được tính cộng nối với thời gian đã đóng BHXH để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành của pháp luật kể từ ngày 29/1/2013 (ngày Quyết định 250/QĐ-TTg có hiệu lực).

Việc xác định thời gian công tác được hưởng BHXH đối với Chủ nhiệm HTX thực hiện theo quy định hiện hành về tính thời gian hưởng BHXH như đối với người giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1998.

Trường hợp đã nghỉ việc trước ngày 29/1/2013, đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc đang hưởng trợ cấp (hoặc lương hưu) hàng tháng thì không thực hiện chế độ, chính sách theo các quy định nêu trên.

Chủ nhiệm HTX thuộc đối tượng giải quyết chế độ phải có thời gian làm ít nhất một trong các công việc sau:

- Giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn quy định tại các văn bản: Điểm a khoản 15 Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ; Khoản 1 Mục I Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ; Điều 1 Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; Điều 1, Điều 2 Nghị định số 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ; Điều 1, Điều 2 Nghị định số 50-CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ.

- Thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc làm các công việc thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

(Trích Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg)

Theo baodientu.chinhphu.vn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
Các tin cũ hơn:
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2013
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013
Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2013
Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số nhóm đối tượng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.150.000 đồng/tháng từ 1/7
Quy định mới về phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã
Cán bộ, công chức tiếp công dân được bồi dưỡng tối đa 100 nghìn đồng/người/ngày
    
1   2   3  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ