Mẫu danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 05/09/2012 .Lượt xem: 4861 lượt.
Mẫu danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Tải tại đây
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản l‎ý trên địa bàn tỉnh
Những điểm mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Quảng Nam chi 32 tỷ đồng thu hút nhân tài
Nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức nữ
Đề xuất trả lương theo vị trí làm việc
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2014
Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Điều chỉnh lương tối thiểu năm 2011 lên 830.000 đồng/tháng
Đơn nguyện vọng Dùng cho cán bộ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật
Luật Cán bộ, công chức năm 2008
Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tin giản biên chế
Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với người không đủ tái cử...
Nghi định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ
Phê duyệt kết quả tuyển dụng CC-CCDB năm 2009
    
1   2  
    


Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ